ROBA DA FIÖ

 

Auliulé che tamusé

che taprufita lusinghé,

tulilèm blèm blu,

tulilèm blèm blu

 

Roba da fiö da quand s’è fiö,

roba da fiö quand s’eram fiö.

L’è bala tua,l’è bala mia,

sta in porta ti se no vò via

Topa Cignö dadré al purton,

libera tüti sa tsè bon,

ma ai cinch e mésa as trovam chi,

cumincia Rasti e Rin Tin Tin .

 

Auliulé……..

 

Roba da fiö quand s’eram fiö,

roba da fiö da quand s’è fiö;

gire bande,gire bande,

bata la cà la lipa la và

Gasusa e stringa in fila al cine:

Totò e Maciste cun Stiv Rivers,

a l’uratori ‘nduma duman,

fuma cuv-boi contra i indian.

 

Auliulé……..