G’HERA L’ÜLTIM DI ‘D FERA

 

Pecà che stasera

 l’è l’ültim di ‘d fera,

l’è Sant’i Spin.

Pulenta e cunili,

un pari ‘d butili,

trè frasch ad salam.

Guarda Virginia,

meraviglia,ma và che bèl mond!

 

Si,cun la fisa e i tarlèch

un urchèstra ‘d vegèt

suona un valzer müsèt,

chi longh al curs dal Navili

 un dunon ad cent chili la bala al casché

cun Giuan a strasè.

 

Camisa dla fèsta,cravata celèsta,

calson cui bretèi;

un pò ‘d brillantina e l’udur ‘d naftalina

al sa sentarà pü,

guarda Arduino,

al sa trà cal ma par Frèd Astèr!

 

Si,cun la fisa e i tarlèch…….

 

Pecà che stasera

 l’è l’ültim di ‘d fera,

l’è Sant’i Spin.

La vita l’è düra,

duman as laura,

bisògna pür viv.

Pensagh no Cècu,

leva i ciap e anduma a balà!

 

Si,cun la fisa e i tarlèch…….